Box 3 heffing is in strijd met Europees Recht. Wat betekent dat concreet voor jou?

17 feb 2022

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad nogmaals geoordeeld dat de belastingheffing op vermogen zoals die is vormgegeven in Box 3 van onze inkomstenbelasting, in strijd is met het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens.

Nogmaals? Ja, ze heeft die uitspraak namelijk al eerder heeft gedaan in andere zaken. Maar toen werden er geen gevolgen aan verbonden. In de uitspraak van 24 december jl. doen ze dat wel en de fiscale wereld stond op z’n kop.

Wat is er concreet aan de hand?

Als je vermogen hebt zoals spaargeld, beleggingen of onroerend goed -anders dan je eigen woning-, betaal je hierover belasting in box 3. Sinds de invoering van het boxenstelsel wordt de belasting niet meer berekend over wat jij werkelijk verdient aan dit vermogen (aan rente, huur e.d.), maar wordt er uitgegaan van een vast percentage. In dit geval een rendement van 4%.

4% rente over je spaargeld bij de bank?! Krijg jij dat?! Ik niet! Dat is een rendement dat al jaren niet meer wordt gehaald op spaarrekeningen, waardoor de onvrede over deze wetgeving steeds groter werd. En de Hoge Raad dus al had aangegeven dat die heffing in strijd is met het EVRM.

De wetgever is zich daar wel van bewust en werkt al sinds 2015 aan een ‘spoedige’ invoering van een heffing op het werkelijke rendement. Een beetje zoals het vroeger was dus. Maar spoedig betekent in dit geval op z’n vroegst in 2025.

Als tussenoplossing is in 2017 een systeem bedacht waarbij het uitgangspunt is dat naarmate je rijker bent, je wel meer zult beleggen dan sparen. Beleggingen leveren vaak een hoger rendement dan sparen, dus hoe hoger je vermogen hoe meer belasting je moet betalen.

Als je ervoor kiest om juist veel te sparen ben je met dit nieuwe systeem dus de pineut en dat is precies waar de zaak bij de Hoge Raad over ging.

Hoe zit het precies?

Iemand had een belastbaar Box 3 vermogen van ongeveer 1 miljoen euro en dit geld stond voornamelijk op spaarrekeningen. In 2017 betaalde hij – door het nieuwe systeem – ongeveer 2x zoveel belasting als dat hij aan rente had ontvangen en in 2018 zelfs ruim 3x zoveel. Dan hebben we het dus over belastingpercentages van 200 en 300%!

In deze zaak gaat de Hoge Raad verder dan oordelen dat de wet in strijd is met Europees Recht en biedt zij rechtsbescherming aan de belastingplichtige. De HR bepaalt dat – in deze zaak – het Box 3 inkomen moet worden vastgesteld op het werkelijke rendement en dat dáárover de belasting moet worden berekend.

Wat kun jij hier nu mee?

Om te beginnen speelt dit natuurlijk alleen als je ook echt Box 3 betaalt.

Als je bezwaar hebt gemaakt tegen je aanslagen inkomstenbelasting vanaf 2017 omdat je werkelijke rendement lager was dan de 4% die de Belastingdienst rekent, dan zul je hoogstwaarschijnlijk geld terug gaan krijgen. Maar dus alleen als er nog bezwaarprocedures lopen!

Je kunt nu alleen nog bezwaar maken, als de aanslag inkomstenbelasting over een jaar nog niet onherroepelijk vaststaat.

Daarnaast gaat deze zaak over 2017 en 2018, dus wat er met latere jaren gebeurt is nog onduidelijk.

Heb je geen bezwaar gemaakt destijds? Dan heb je pech. En moet je alsnog wachten tot er een nieuw Box 3 stelsel wordt ingevoerd. 

 

Download de checklist nu!

Vul jouw voornaam en e-mailadres in en klik op de button.

Privacy

Het is gelukt! Check je inbox (of je spam) voor de checklist.

Download de Eindejaarstips 2021 nu! (PDF)

Vul jouw voornaam en e-mailadres in en klik op de button.

Het is gelukt! Check je inbox (of je spam) voor de Eindejaarstips 2021.

Naar de BV, Waarom zou je dat doen?!

Download de pdf nu!

Vul jouw voornaam en e-mailadres in en klik op de button.

Privacy

Het is gelukt! Check je inbox (of je spam) voor de pdf.

Download de PDF nu!

Vul je voornaam en e-mailadres in en klik op de button.

Het is gelukt! Check je inbox (of je spam) voor de checklist.