Wet spoedreparatie fiscale eenheid

2 mei 2019

Heb jij 2 (of meer) BV’s? Vormen die BV’s een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting? Let dan op! Vorige week is de wet ‘spoedreparatie fiscale eenheid’ aangenomen door de Eerste Kamer. En die wet heeft nogal wat gevolgen.

Fiscale eenheid
Als 2 BV’s samen een fiscale eenheid vormen, komt deze in de plaats van de onderliggende BV’s. Voor de belastingdienst bestaan de individuele BV’s niet en de verschuldigde belasting wordt berekend alsof ze samen 1 geheel vormen. Dat betekent dat de winsten en verliezen onderling worden verrekend en dat je vermogensbestanddelen onderling kan overdragen of onderlinge transacties kan uitvoeren zonder dat dit zichtbaar is voor de fiscus.

Wet spoedreparatie fiscale eenheid
Dit wordt met deze nieuwe wet allemaal anders. Kort gezegd komt het erop neer dat er voor bepaalde wetsbepalingen – zoals allerlei renteaftrekbeperkingen en verliesverrekening – wordt gedaan alsof er geen fiscale eenheid is en alsof die ook nooit heeft bestaan!
Dus als er in het verleden allerlei transacties hebben plaatsgevonden tussen jouw BV’s – die in de aangifte vennootschapsbelasting niet zichtbaar waren – worden deze nu ineens wel zichtbaar. Dit kan nare gevolgen hebben. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan onderlinge leningen, kapitaalstortingen of overdracht van vermogensbestanddelen zoals inventaris of vastgoed.

Wet gaat in per 1 januari 2018
Ja, dat lees je goed. De wet kent een terugwerkende kracht naar 1 januari 2018 en speelt daarom al bij de aangifte vennootschapsbelasting 2018 die je binnenkort moet indienen. Het is daarom belangrijk om te laten beoordelen wat voor jou de gevolgen zijn van deze nieuwe wet en hoe deze op te lossen zijn.

Download de checklist nu!

Vul jouw voornaam en e-mailadres in en klik op de button.

Privacy

Het is gelukt! Check je inbox (of je spam) voor de checklist.

Download de Eindejaarstips 2021 nu! (PDF)

Vul jouw voornaam en e-mailadres in en klik op de button.

Het is gelukt! Check je inbox (of je spam) voor de Eindejaarstips 2021.

Naar de BV, Waarom zou je dat doen?!

Download de pdf nu!

Vul jouw voornaam en e-mailadres in en klik op de button.

Privacy

Het is gelukt! Check je inbox (of je spam) voor de pdf.

Download de PDF nu!

Vul je voornaam en e-mailadres in en klik op de button.

Het is gelukt! Check je inbox (of je spam) voor de checklist.