Prinsjesdag 2022: de belangrijkste wijzigingen voor ondernemers

28 okt 2022

Het is alweer een aantal weken geleden dat het kabinet op Prinsjesdag de nieuwe belastingplannen voor 2023 (en verder) bekend maakte. Inmiddels zijn de stofwolken wat gaan liggen en is het hoog tijd om de belangrijkste wijzigingen voor ondernemers op een rijtje te zetten.

Nog wel een opmerking vooraf: dit pakket aan maatregelen zal 10 november a.s. behandeld worden in de Tweede Kamer en moet daarna nog door de Eerste Kamer. De maatregelen hieronder zijn dus nog onder voorbehoud.  

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding
Het is niet direct de belangrijkste wijziging, maar het is er wel eentje waar we lang op hebben moeten wachten. Sinds jaar en dag bedraagt de onbelast uit te keren reiskostenvergoeding € 0,19 per kilometer. Dit bedrag dekt al jaren de werkelijke kosten niet meer en nu wordt de vergoeding dan ook verhoogd. In 2023 mag je € 0,21 per kilometer vergoeden en in 2024 wordt het € 0,22 per kilometer.

Uitfaseren oudedagsreserve
De fiscale oudedagsreserve (FOR) is geen faciliteit die ik bij veel van mijn klanten adviseer of toepas. De belangrijkste reden daarvoor is dat het vaak als een boemerang terugkomt op het moment dat er moet worden afgerekend over de opgebouwde reserve.

Met ingang van 1 januari 2023 kan de FOR niet verder worden opgebouwd. De FOR die al bestaat per 31 december 2022 kan volgens de bestaande regels worden afgebouwd.

Verlaging zelfstandigenaftrek
Dat de zelfstandigenaftrek zou worden afgebouwd, was al bekend. Nu blijkt dat de afbouw sneller gaat dan eerder aangekondigd en dat het uiteindelijke bedrag aan zelfstandigenaftrek dat overblijft lager is dan volgens eerdere plannen.

De zelfstandigenaftrek wordt jaarlijks verlaagd met € 1.280 naar € 900 in 2027.

Afschaffing middelingsregeling
De middelingsregeling zorgt ervoor dat je, bij sterk wisselende jaarinkomens, over 3 jaren een gemiddeld jaarinkomen mag berekenen. Dit haalt de pieken uit je inkomen waardoor je gemiddeld minder belasting betaalt.

Deze regeling wordt per 1 januari 2023 afgeschaft. In overgangsrecht is opgenomen dat je nog mag middelen zolang het jaar 2022 in het middelingstijdvak wordt betrokken. Dat betekent dat 2022, 2023 en 2024 het laatste tijdvak is waarover nog middeling kan worden toegepast.

Tarief box 3 en verhoging heffingsvrij vermogen
​Het belastingtarief in box 3 bedraagt momenteel 30%. In 2023 wordt dit verhoogd naar 32%, in 2024 naar 33% en in 2025 naar 34%.
Daar staat tegenover dat het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd naar € 57.000 per persoon.

Invoering twee schijven box 2
​In box 2 van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit aanmerkelijk belang belast. Deze box is dan ook van groot belang van voor dga’s. Als je dividend uitkeert vanuit je bv aan privé, dan betaal je eerst nog box 2 heffing.

In 2024 worden er twee schijven geïntroduceerd in box 2 zoals we dat al kennen uit de vennootschapsbelasting. Over de eerste € 67.000 aan inkomen wordt 24,5% belasting geheven. Keer je jezelf meer dividend uit? Dan betaal je over het meerdere 31% inkomstenbelasting.

Het tarief in de eerste schijf is lager dan het huidige belastingtarief in box 2, het tarief in de tweede schijf is hoger. Hiermee hoopt het kabinet dga’s te stimuleren vaker (een kleiner bedrag) dividend uit te keren i.p.v. af een toe een groot bedrag.

Gebruikelijk loon
​Nog zo’n belangrijke regeling voor dga’s. Nu is het zo dat je voor het vaststellen van je dga-salaris mag uitgaan van het salaris dat iemand in de meest vergelijkbare dienstbetrekking verdient. Je gebruikelijk loon mag je dan vaststellen op 75% daarvan.

Deze doelmatigsheidsmarge van 25% wordt per 1 januari 2023 afgeschaft. Je moet jezelf vanaf volgend jaar 100% van het loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking betalen. Dat kan dus een verplichte loonsverhoging betekenen!

Versoepeling gebruikelijk loonregeling startups vervalt
Voor innovatieve startups geldt op dit moment een versoepelingsregeling voor het gebruikelijk loon. Zij mogen het gebruikelijk loon van hun dga’s vaststellen op het minimumloon. Ook startende ondernemers die niet kwalificeren als innovatieve startup mogen hiervan gebruik maken.
Vanaf 1 januari 2023 vervalt deze versoepelingsregeling. Dan moet het salaris van een dga dus altijd worden vastgesteld volgens de algemene gebruikelijk loonregeling.

Tariefsaanpassingen voor de vennootschapsbelasting
Nadat de afgelopen jaren de eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting steeds groter werd naar € 395.000 in 2022, wordt deze in 2023 weer verlaagd naar € 200.000.

Daarnaast wordt het belastingtarief in de eerste schijf verhoogd naar 19%.

Verhoging algemeen tarief overdrachtsbelasting
Het algemene tarief in de overdrachtsbelasting wordt verhoogd van 8% naar 10,4%. Dit tarief is van toepassing als de woning die je koopt niet je hoofdverblijf is. Denk bijvoorbeeld aan een vakantiehuis, een woning voor je kinderen, een huis om te verhuren, een garagebox of een bedrijfsgebouw.

Btw tarief zonnepanelen
Het aanschaffen van zonnepanelen was al heel populair maar heeft in deze turbulente tijden van extreme energieprijzen een enorme vlucht genomen. Door de salderingsregeling lever je dan ook energie aan de energiebedrijven. Hierdoor word je – voor de omzetbelasting – aangemerkt als ondernemer en moet je btw aangifte doen. Dit hele proces was voor zonnepaneelhouders al zo makkelijk mogelijk gemaakt door te werken met forfaitaire bedragen en de kleine ondernemersregeling. Wel moet je minimaal 1x btw aangifte doen om de btw op de installatiekosten terug te vragen.

De regering heeft bedacht dat dit nog eenvoudiger moet en dat heeft ertoe geleid dat voor het installeren van zonnepanelen bij woningen per 1 januari 2023 het 0% tarief gaat gelden.

Dit heeft o.a. als gevolg dat je je niet meer hoeft te melden bij de Belastingdienst en het hele administratieve proces achterwege blijft.

Wijzigingen in BPM en motorrijtuigenbelasting op bestelauto’s
Dit is er eentje voor wat verder in de toekomst. En eerlijk gezegd moeten we dus nog maar zien of het ook werkelijkheid wordt. Maar omdat het zeker invloed kan hebben op de timing van je investeringen, noem ik de plannen hier toch:

  1. ​De BPM-vrijstelling voor een bestelauto van een ondernemer wordt met ingang van 1 januari 2025 afgeschaft.
  2. De afschrijvingstermijn voor de BPM die is begrepen in bestelauto’s wordt met ingang van 1 januari 2025 verlengd van 5 jaar naar 25 jaar.
  3. Het MRB tarief voor bestelauto’s voor ondernemers wordt in 2025 verhoogd met 15%. In 2026 wordt het MRB-tarief verder verhoogd met 6,96%.

Overweeg je de komende tijd om een (nieuwe) bestelauto te kopen? Denk dan goed na over de timing, want dat kan je een flinke belastingbesparing opleveren.

Dit waren de belangrijkste wijzigingen voor ondernemers.
Heb je vragen over de gevolgen van de maatregelen voor jouw specifieke situatie? Laat het me weten en neem contact met op!

Als je lid wordt van mijn Belermo Bulletin ontvang je dit soort informatie en tips in je mailbox. 

Volg ook mijn YouTubekanaal voor meer informatie en tips!

Download de checklist nu!

Vul jouw voornaam en e-mailadres in en klik op de button.

Privacy

Het is gelukt! Check je inbox (of je spam) voor de checklist.

Download de Eindejaarstips 2021 nu! (PDF)

Vul jouw voornaam en e-mailadres in en klik op de button.

Het is gelukt! Check je inbox (of je spam) voor de Eindejaarstips 2021.

Naar de BV, Waarom zou je dat doen?!

Download de pdf nu!

Vul jouw voornaam en e-mailadres in en klik op de button.

Privacy

Het is gelukt! Check je inbox (of je spam) voor de pdf.

Download de PDF nu!

Vul je voornaam en e-mailadres in en klik op de button.

Het is gelukt! Check je inbox (of je spam) voor de checklist.